Kārtot pēc: jaunākā, vecākā
 

Hellēnisms. Lūgšana Dievietei Temīdai cīņa pret Krieviju.

 
Reitings 245
Reģ: 25.02.2024

Šodien 2024. gada 29. marts un 765. diena, kopš Krievija uzsāka pilna mēroga karu pret Ukrainu. Un šī notikuma sakarā es nevaru palikt malā un izlikties, ka nekas nav noticis. Tāpēc es esmu uzrakstījis lūgšanu. Dievišķā likuma un kārtības Dieviete Temīda (eng: Goddess Themis; Goddess Justitia) ir plaši zināma Dieviete sengrieķu pagāniskajā ticībā. Viņa personificē taisnīgumu, likumu un kārtību. Titanīda Temīda ir arī gaišredzības Dieviete. Viņa spēj sasaistīt problēmu cēloņus ar sekām, tā viņa pareģo nākotni. Viņa spēj atšķirt patiesību no meliem. Viņa jūt, ja kāds viņai melo. Un viņa necieš netaisnību.
Karš Ukrainā ir sagandējis neskaitāmu ļaužu dzīves. Un cik vel dzīves tiks sagandētas?
Lūgšana Dievietei Temīdai:
«Temīda. Justīcija.
Temīda. Justīcija.
Hellēnismā pielūgtā,
Starp Olimpa Dieviem godātā.
Kārtības un taisnības Dieviete visu cienītā.
Un starp Dieviem mīlētā.
Dieviete Temīda, es Tevi lūdzu.
Es Tevi piesaucu.
Atver pasaulei acis uz patiesību.
Atver pasaulei acis uz Krievijas pastrādātajiem noziegumiem Ukrainā un iztiesā tos!
Parādi pasaulei šīs netaisnības un uzdzen kara noziedzniekiem no Maskavas bailes.
Neļauj Maskavas Kremļa nešķīstajiem mierīgi gulēt!
Lai Krievija atbild par saviem briesmu darbiem! Lai no Tavas modrās acs un stingrās rokas neaizbēg neviens noziedznieks!
Virzi tiesu. Tiesā Krieviju.
Neļauj taisnīgiem cilvēkiem padoties, neļauj ļaunumam uzvarēt.
Slava Tev, visvarenā Dieviete Temīda! Slava Tev, Justīcija – Taisnības Lēdija! Lai Tavā vārda sacītais top par īstenību! Lai top!
Lai Tavs zobens mirdz! Un lai taisnā tiesa krīt par kara vaininiekiem!
Olimpa kalna Dievu vārdā lai top!!!».
29.03.2024 20:34 |
 
Reitings 245
Reģ: 25.02.2024

Figure. The Goddess Themis stands with Ukraine.
On 24 February 2022 Russia attacked Ukraine. Russia has launched a wide-ranging war on Ukraine, causing a catastrophic humanitarian crisis for the Ukrainian people. More than two years Ukrainian army heroic resistance against full-scale Russian aggression. Ukraine's people are brave.
Goddess Themis condemns 10-year-long Russian occupation of Crimea and parts of the Donetsk and Luhansk regions. Hellenists pray to Goddess Themis for Ukraine. Hellenists pray to Goddess Themis for peace in Europe. Ukraine must win!
29.03.2024 20:35 |
 
Reitings 245
Reģ: 25.02.2024

Attēls. Dieviete Temīda ir kopā ar Ukrainu.
2022. gada 24. februārī Krievija iebruka Ukrainā. Krievija uzsāka pilna mēroga karu pret Ukrainu, izraisot katastrofālu humanitāro krīzi Ukrainas iedzīvotājiem. Vairāk nekā divus gadus Ukrainas armija varonīgi pretojas pret Krievijas pilna mēroga iebrukumu. Ukrainas iedzīvotāji ir drosmīgi.
Dieviete Temīda nosoda 10 gadus ilgo Krievijas īstenoto Krimas pussalas, Doņeckas un Luhanskas apgabalu okupāciju. Hellēnisti lūdz Dievieti Temīdu par Ukrainu. Hellēnisti lūdz Dievieti Temīdu par mieru Eiropā. Ukrainai ir jāuzvar!
29.03.2024 20:37 |
 
Reitings 245
Reģ: 25.02.2024

Картина. Богиня Фемида с Украиной.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину. Россия развязала полномасштабную войну против Украины, вызвав катастрофический гуманитарный кризис для жителей Украины. Более двух лет Вооружённые Силы Украины героически сопротивляются полномасштабному Российскому вторжению. Жители Украины храбры.
Богиня Фемида осуждает предпринятую Россией 10-летнюю оккупацию Крыма и областей Донецка и Луганска. Эллинисты молятся Богине Фемиде за Украину. Эллинисты молятся Богине Фемиде о мире в Европе. Украина должна победить!
29.03.2024 20:39 |
 
Reitings 39
Reģ: 12.04.2023
Bīstami piesaukt taisnību no Temīdas, kura nav pakārtota cilvēku viedoklim, bet kosmiskajai cēloņu-seku likumsakarībai (kas var būtiski atšķirties). No cilvēciskā viedokļa un cilvēku izdomātiem likumiem mums notiekošais liekas šausmīgi, nežēlīgi un vēlamies, lai būtu taisnība virs Zemes un tiktu sodīts varmāka.
Temītas taisnība iekļauj arī cēloņus, kurus mēs varam nezināt un neredzēt.
Izlasot augstāk minēto lūgšanu (lāstu), jūtama žults. Atslēga ir labsirdībā.
03.04.2024 11:23 |
 
Reitings 245
Reģ: 25.02.2024
KristineS @ 03.04.2024 11:23
Bīstami piesaukt taisnību no Temīdas, kura nav pakārtota cilvēku viedoklim, bet kosmiskajai cēloņu-seku likumsakarībai (kas var būtiski atšķirties). No cilvēciskā viedokļa un cilvēku izdomātiem likumiem mums notiekošais liekas šausmīgi, nežēlīgi un vēlamies, lai būtu taisnība virs Zemes un tiktu sodīts varmāka.
Temītas taisnība iekļauj arī cēloņus, kurus mēs varam nezināt un neredzēt.
Izlasot augstāk minēto lūgšanu (lāstu), jūtama žults. Atslēga ir labsirdībā.

Vecajā Derībā tiek minēts, ka kristiešu Dievs (sauc kā gribi: Jahve, Jehova vai Allāhs) nav pret cilvēkupuriem. Un pat ir gatavs čakarēt savus sekotājus, lai pie šāda kāruma tiktu. Te es varu minēt stāstu par rabīnu Ābramu. Bībelē kristiešu Dievs tomēr beigās atzinās, ka uz šo reizi izjokoja Ābramu, bet tik un tā bija priecīgs dēļ tā, kā Ābrams sadedzina priekš viņa dzīvu aitu ugunskurā. Kristiešu Dievs, kurš Bībelē ir visvarens, izjūt prieku no dzīvu radību mocīšanas. Kaut kā jocīgi sanāk. ‘’Abraham said, “God will provide for himself the lamb for a burnt offering, my son.” So they went both of them together.’’ Genesis 22:8. Viņi devās prom, bet aita turpināja degt un blēt. Sadisti! Tipiska varmācība pret dzīvo dabu. Nav ko komentēt. Dzīvās dabas aizstāvji un vides aktīvisti no šādiem Bībeles tekstiem būtu šausmās. Bet tās ir ābramiskās reliģijas, tur neko nepadarīt. Tā teikt, vēsture. Avots: https://biblia.com/bible/esv/genesis/22/8
Vai kristiešu Dievu lūgt nav bīstami? Vai piesaukt kristiešu Dievu nav bīstami? Retoriski jautājumi.
04.04.2024 10:38 |
 
Reitings 245
Reģ: 25.02.2024
KristineS @ 03.04.2024 11:23
Bīstami piesaukt taisnību no Temīdas, kura nav pakārtota cilvēku viedoklim, bet kosmiskajai cēloņu-seku likumsakarībai (kas var būtiski atšķirties). No cilvēciskā viedokļa un cilvēku izdomātiem likumiem mums notiekošais liekas šausmīgi, nežēlīgi un vēlamies, lai būtu taisnība virs Zemes un tiktu sodīts varmāka.
Temītas taisnība iekļauj arī cēloņus, kurus mēs varam nezināt un neredzēt.
Izlasot augstāk minēto lūgšanu (lāstu), jūtama žults. Atslēga ir labsirdībā.

Es uzskatu, ka lūgt Dievieti Temīdu nav kaitīgi. Bet man rodas pretjautājums. Vai kristiešu Dievu lūgt ir droši?
Palasi Bībeli. Tur pat ne tikai dzīvas aitas dedzināja ugunskuros, bet arī dedzināja dzīvus āžus, dzīvus baložus un dzīvus bruņurupučus par godu kristiešu Dievam. ‘’ When you realize your guilt in any of these, you shall confess the sin that you have committed. 6 And you shall bring to the Lord, as your penalty for the sin that you have committed, a female from the flock, a sheep or a goat, as a sin offering; and the priest shall make atonement on your behalf for your sin. 7 But if you cannot afford a sheep, you shall bring to the Lord, as your penalty for the sin that you have committed, two turtledoves or two pigeons, one for a sin offering and the other for a burnt offering.’’ Leviticus 5-7.
Avots: https://www.biblegateway.com/passage/?search=Leviticus%205-7&version=NIV
04.04.2024 10:43 |
 
Reitings 245
Reģ: 25.02.2024
KristineS @ 03.04.2024 11:23
Bīstami piesaukt taisnību no Temīdas, kura nav pakārtota cilvēku viedoklim, bet kosmiskajai cēloņu-seku likumsakarībai (kas var būtiski atšķirties). No cilvēciskā viedokļa un cilvēku izdomātiem likumiem mums notiekošais liekas šausmīgi, nežēlīgi un vēlamies, lai būtu taisnība virs Zemes un tiktu sodīts varmāka.
Temītas taisnība iekļauj arī cēloņus, kurus mēs varam nezināt un neredzēt.
Izlasot augstāk minēto lūgšanu (lāstu), jūtama žults. Atslēga ir labsirdībā.

Neopagāni un pagāni ar rituālajām slepkavībām nenodarbojas. Neupurē nedz dzīvniekus, nedz cilvēkus. Vai nu tā būtu dievturība vai romuva (baltu pagānisms). Vai nu tā būtu vikka un druidrisms (ķeltu pagānisms). Vai nu tā būtu ridnovirstvo (slāvu pagānisms). Vai nu tas būtu hellēnisms (grieķu pagānisms). Vai nu tas būtu asatru (skandināvu pagānisms). Nekur šādas marginālās, kriminālās darbības neveic. Bet viena no lielajām, mūsdienu, ābramiskajām reliģijām – islāms – nav atteikusies no rituālo slepkavību jeb asinsupuru veikšanas. Ir tādi pasaulslavenie Kurban Bairam (eng: Kurban Bayramı) svētki.
Kristiešu Dievs Jahve Dieva Allāha veidolā gadu no gada barojas no gavvaha enerģijas un uztur tā savu spēku. Vai šādu Dievu lūgt ir droši? Manās acīs viņš ir plēsējs.
Dievietei Temīdai pietiek vien atstātu, daivās salauztu granātābolu uz svētakmeņa. Viņa par šādu ziedojumu būtu gandarīta. Var arī neko neziedot, bet vienkārši iedegt baltu vai smilškrāsas svecīti pie viņas svētbildes vai statujas. Mūsdienās aktīvi darbojošos, publisku tempļu Dievietei Temīdai nav. Ir vien tempļu drupas, kuras nez kāpēc ir aizliegts atjaunot. Protams, ir entuziasti, kas privātām vajadzībām savā īpašumā, ko uzceļ. Un tas arī ir viss.
04.04.2024 10:55 |
 
10 gadi
Reitings 289
Reģ: 29.03.2010
Kas tas par sviestu šeit forumā.🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
04.04.2024 11:10 |
 
Reitings 245
Reģ: 25.02.2024

Krievijas pareizticīgās baznīcas agresivitāte. Baznīca uzsauc ‘’iznīcināt ukraiņus’’.
06.04.2024 09:40 |
 
Reitings 245
Reģ: 25.02.2024
guccibabe @ 04.04.2024 11:10
Kas tas par sviestu šeit forumā.?‍♀️?‍♀️?‍♀️

Es neatbalstu Krieviju.
06.04.2024 09:40 |
 
Reitings 245
Reģ: 25.02.2024

Sātani halātos! Kauns saukt to par baznīcu: Krievijas pareizticīgā baznīca uzsauc karu un slepkavošanu.
Mans komentārs par notiekošo. Gavvaha enerģija līst aumaļām. Dievs Jahve laimē diet. Viņa kults piedzīvo uzplaukumu.
06.04.2024 09:54 |
 
Reitings 245
Reģ: 25.02.2024

Gordons: Ukrainas raganas uzlika Putinam un Solovjovam lāstu uz nāvi – caur mirušo zemi no 40 kapavietām.
06.04.2024 13:36 |
 
Reitings 245
Reģ: 25.02.2024

Okupanta lūgšana (animācija).
06.04.2024 18:10 |
 
Reitings 245
Reģ: 25.02.2024

Ar hellēnismu var iepazīties šeit. https://www.ysee.gr/index.html
07.04.2024 17:30 |
 
Reitings 245
Reģ: 25.02.2024

Grieķu nacionālā reliģija – Maratonas kaujas piemiņa, rudens saulgriežu ceremonija.
07.04.2024 17:37 |
 
Reitings 1172
Reģ: 15.07.2023
Autoram nepieciešams ar steigu doties pie ārsta!
Cik neadekvātam jābūt, lai Jahvi sauktu par kristiešu Dievu un vēl atklāti reklamētu sātanismu? Dievs ir skaidri devis saprast, ka visi pārējie "dievi"ir vienkārši sātanisma atvasinājumi. Visas Temīdas un pārējie zvēri, par kuriem stāsta autors, ir dažādi sātanisma paveidi.
08.04.2024 01:33 |
 
Reitings 1172
Reģ: 15.07.2023
Latvian pagan @ 04.04.2024 10:38

Vecajā Derībā tiek minēts, ka kristiešu Dievs (sauc kā gribi: Jahve, Jehova vai Allāhs) nav pret cilvēkupuriem. Un pat ir gatavs čakarēt savus sekotājus, lai pie šāda kāruma tiktu. Te es varu minēt stāstu par rabīnu Ābramu. Bībelē kristiešu Dievs tomēr beigās atzinās, ka uz šo reizi izjokoja Ābramu, bet tik un tā bija priecīgs dēļ tā, kā Ābrams sadedzina priekš viņa dzīvu aitu ugunskurā. Kristiešu Dievs, kurš Bībelē ir visvarens, izjūt prieku no dzīvu radību mocīšanas. Kaut kā jocīgi sanāk. ‘’Abraham said, “God will provide for himself the lamb for a burnt offering, my son.” So they went both of them together.’’ Genesis 22:8. Viņi devās prom, bet aita turpināja degt un blēt. Sadisti! Tipiska varmācība pret dzīvo dabu. Nav ko komentēt. Dzīvās dabas aizstāvji un vides aktīvisti no šādiem Bībeles tekstiem būtu šausmās. Bet tās ir ābramiskās reliģijas, tur neko nepadarīt. Tā teikt, vēsture. Avots: https://biblia.com/bible/esv/genesis/22/8
Vai kristiešu Dievu lūgt nav bīstami? Vai piesaukt kristiešu Dievu nav bīstami? Retoriski jautājumi.

Atbilde uz Tavu komentāru par bībeli. Kā jau Tu noproti, šiem ziedojumiem ir galvenokārt simboliska nozīme, ko Tu apzināti izvēlies ignorēt.
"Perhaps seeing this story in the larger context of Jesus’ sacrifice doesn’t relieve your troubling questions; maybe it only makes them worse. After all, God is still requiring the death of a son, only this time it's his own! Why does death have to be involved at all? Why such violence? Couldn’t God just wave his hand and fix things? Why did there have to be a sacrifice?
To answer these questions, we need to ponder the entire biblical story. In the beginning, God makes a good world and creates beings in his image to rule it with him (Gen. 1:26-28 Genesis 1:26-2). He offers humanity a life with him, the source of all life. But if humanity turned away from him, they would die because nothing can live away from God. Yet that is exactly what humans choose.
God didn't introduce death into the equation; humanity did. God’s problem (and ours) is figuring out how to deal with it.
God can’t pretend death isn’t there. He is life, and we have chosen to live by our own standards. The Hebrew Scriptures wrestle with the question of how death will be resolved. And the answer it gives is sacrifice.
Sacrifice is the death of one thing so something else can have a new life. What makes the Gospel such good news is that God solves the problem of death, not by demanding the death of everything touched by the stain of evil but by offering himself instead. The result of Jesus’s sacrifice means new life for us all."
08.04.2024 02:13 |
 
Reitings 245
Reģ: 25.02.2024
Elīzīte12345 @ 08.04.2024 01:33
Autoram nepieciešams ar steigu doties pie ārsta!
Cik neadekvātam jābūt, lai Jahvi sauktu par kristiešu Dievu un vēl atklāti reklamētu sātanismu? Dievs ir skaidri devis saprast, ka visi pārējie "dievi"ir vienkārši sātanisma atvasinājumi. Visas Temīdas un pārējie zvēri, par kuriem stāsta autors, ir dažādi sātanisma paveidi.

Jahve ir ebreju cilts Dievs. Un ticība ap šo Dievu veido jūdaismu. Tālāk no jūdaisma vistiešākajā veidā izriet kristietība. Tā ir tieša pēctecība.
Citāts no Bībeles, kur rabīns Jēzus Kristus pats atklāti pasaka, ka apņemas dzīvot pēc Toras bauslības.
«Do not think that I have come to abolish the Law or the Prophets; I have not come to abolish them but to fulfill them. For truly I tell you, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen, will by any means disappear from the Law until everything is accomplished.» Matthew 5:17-18. https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew%205%3A17-18&version=NIV
Atkarībā no konfesijas līdz pat 80% Bībeles satura veido jūdaisma svēto grāmatu teksti: Talmūds, Tora utml.. Ortodoksu baznīcas (pareizticīgo konfesija) gadījumā ir šie 80%. Katoļu un protestantu (luterāņu u.t.) jūdaisma svēto grāmatu saturs Bībelē ir nedaudz mazāks.
Tālāk no kristietības vistiešākajā veidā izriet islāms, bet no jūdaisma netiešā veidā. Islāmam ir tieša pēctecība ar kristietību. Un netieša pēctecība ar jūdaismu. Ebreju cilts Dievs Jahve islāmā tālāk tiek dēvēts par Allāhu. Rabīns Jēzus Kristus tālāk tiek dēvēts par Isu. Bet būtība no tā nemainās.
Manā pasaules redzējumā Jahve/Jehova/Allāhs ir viens un tas pats Dievs. Tas ir ābramisko reliģiju Dievs. Tik kāpēc baltiem būtu jāpielūdz ebreju cilts Dievs Jahve? Vai šis Dievs pret baltiem ir labs? Nē. Tas atnāca ar karu un prātam neaptveramu varmācību; despotiju; verdzību. Vai šāds Dievs ir labs? Vai šādu Dievu lūgt ir droši? Manuprāt, viņš ir plēsoņa.
08.04.2024 09:52 |
 
Reitings 245
Reģ: 25.02.2024
Elīzīte12345 @ 08.04.2024 02:13

Atbilde uz Tavu komentāru par bībeli. Kā jau Tu noproti, šiem ziedojumiem ir galvenokārt simboliska nozīme, ko Tu apzināti izvēlies ignorēt.
"Perhaps seeing this story in the larger context of Jesus’ sacrifice doesn’t relieve your troubling questions; maybe it only makes them worse. After all, God is still requiring the death of a son, only this time it's his own! Why does death have to be involved at all? Why such violence? Couldn’t God just wave his hand and fix things? Why did there have to be a sacrifice?
To answer these questions, we need to ponder the entire biblical story. In the beginning, God makes a good world and creates beings in his image to rule it with him (Gen. 1:26-28 Genesis 1:26-2). He offers humanity a life with him, the source of all life. But if humanity turned away from him, they would die because nothing can live away from God. Yet that is exactly what humans choose.
God didn't introduce death into the equation; humanity did. God’s problem (and ours) is figuring out how to deal with it.
God can’t pretend death isn’t there. He is life, and we have chosen to live by our own standards. The Hebrew Scriptures wrestle with the question of how death will be resolved. And the answer it gives is sacrifice.
Sacrifice is the death of one thing so something else can have a new life. What makes the Gospel such good news is that God solves the problem of death, not by demanding the death of everything touched by the stain of evil but by offering himself instead. The result of Jesus’s sacrifice means new life for us all."

Es pieļauju, ka mums ir terminoloģiskas domstarpības. Es neesmu spējīgs nosaukt dzīvi sadedzinātus dzīvniekus un cilvēkus par ziedojumu. Tā ir brutāla, reliģisku motīvu vadīta slepkavošana. Ļoti pretīga un atbaidoša, noziedzīga nodarbe.
Kristiešu Dievam patīk dedzināmie upuri (gavvaha enerģija). Bībelē es šīs destrukcijas atradu un pat visai konkrēti citēju. Par ko es sev varu pateikt lielu paldies. Man ar kristiešu Dievu nav pa ceļam. Tā kā Dievu un Dieviešu ir visai daudz, var arī atrast kādu citu Dievu/Dievieti, kam ticēt. Vai arī būt par ateistu. Ateisms kopsolī ar humānismu ir visai laba izvēle. Bez humānisma ateisms var aiziet galējībās un pavisam nevēlamā gultnē, kā tas bija padomju Krievijas gadījumā.

Item 22 - Eighteen (18.) Persons burned at Salzburg (Part II, p. 71, 1685 ed.) / 22. attēls — Astoņpadsmit (18.) Zalcburgā sadedzinātas personas (II daļa, 71. lpp., 1685. gada red.)
08.04.2024 10:05 |
 
Reitings 1172
Reģ: 15.07.2023
Latvian pagan
Par simbolisko nozīmi jau atbildēju. Bībelē nekur nav atklāti propagandēts, ka cilvēkam ir jāmoka dzīvnieki. Tam ir tikai un vienīgi simboliska nozīme. Ja Tu to izvēlies ignorēt, tad tā ir Tava problēma.
Atrodi man kaut vienu citātu bībelē, kur ir minēts, ka kristiešu Dievs ir Jahve!
...un tagad nedaudz parunāsim par Tavu sātanismu. Tu šeit mini, ka ateisms ir +/- sakarīga alternatīva, lai gan realitātē tā ir reliģija, kuras dēļ ir miris lielākais cilvēku skaits vēsturē. Es nemaz nekomentēšu to, ka vienā un tajā pašā teikumā it kā raksti par mieru Eiropā un tajā pašā laikā klaji atbalsti cilvēku genocīdu, runājot par uzvaru.
08.04.2024 12:03 |
 
Kārtot pēc: jaunākā, vecākā
 

Pievieno savu komentāru

Nepieciešams reģistrēties vai autorizēties, lai pievienotu atbildi!
   
vairāk  >

Aptauja

 
Vai forumā publiski vajadzētu rādīt arī negatīvos vērtējumus (īkšķis uz leju) komentāriem?
  • Jā, jāredz arī negatīvie vērtējumi
  • Nē, lai paliek redzams tikai pozitīvais vērtējums
  • Nezinu, nav viedokļa
  • Cits