Kārtot pēc: jaunākā, vecākā
 

Baltu pagānisms. Lūgšana Dievietei Laimai.

 
Reitings 343
Reģ: 25.02.2024

Balti – latvieši un lietuvieši – neskatoties ne uz ko spēja saglabāt savu senču vietējo garīgumu. Lai arī katrai tautai ir savs vietējais pagānisms, tomēr baltu pagānisms ir aktuāls tiešu mums. Latviešiem ir jābūt lepniem, ka mūsu senči ir spējuši nosargāt savu dzimto zemi un savu savdabību. Un sentēvu pagānisms ir nozīmīga daļa no baltu tautu sakrālā, kultūrvēsturiskā mantojuma.
Šajā rakstu sērijā es iepazīstināšu ar mūsu tautas neopagānismu: dievturību. Tomēr manis veidotais saturs tik pat labi ir attiecināms arī uz lietuviešu neopagānismu: romuvu.
Būšu priecīgs, ja kādam manis veidotais saturs šķitīs noderīgs. Esmu gatavs atbildēt arī uz jautājumiem, ja tādi kādam ir radušies.
Veiksmīgu dienu!
Lūgšana Dievietei Laimai:
«Laima – māmuliņa, likteņa dāvātāja!
Laima – māmuliņa, likteņa lēmēja!
Laima – māmuliņa, dzīvības sargātāja!
Es lūdzu Tavu dievišķo spēku!
Es lūdzu Tavu dievišķo gaismu!
Ar Laimas slotiņu aizslauki manas raizes!
Ar Laimas skujiņu sargā manu laimi!
Sentēvu Dieviete – Dieviete Laima – pavadi mani visu manu mūžu, lai kur arī es ietu!
Esi man ceļš. Esi man gaisma. Pa kurieni man iet.
Visvarenā Dieviete Laima.
Lai senču spēks piepilda mani!
Lai Dieviete Laima ir ar mani!
Lai labklājība un laime pavada mani!».
28.03.2024 19:59 |
 
Reitings 343
Reģ: 25.02.2024

Lūgšana Dievietei Laimai:
«Dieviete Laima, es lūdzu Tevi!
Dieviete Laima, es pielūdzu Tevi!
Dieviete Laima, es godāju Tevi!
Sentēvu Dieviete, es pielūdzu Tevi un slavēju.
Sentēvu Dieviete, es pielūdzu Tevi un slavēju.
Laima. Laima – māmuliņa, atnāc pie manis! Svētī mani!
Visvarenā likteņa Dieviete Laima.
Sniedz man savu roku. Virzi manu likteni uz priekšu.
Sniedz man savu gaismu.
Sniedz man cerību un mīlestību.
Sargā manu laimi, visvarenā Dieviete Laima.
Attīri manu miesu, dvēseli un garu no raizēm, bēdām un skumjām.
Attīri manu miesu, dvēseli un garu no lāstiem, noskaudumiem un nobūrumiem.
Attīri manu likteni no skauģiem, nelabvēļiem un ļaundariem!
Svētī mani, Dieviete Laima!
Svētī mani, likteņa Dieviete Laima!
Lai Laimas skujiņa sargā manu laimi! Lai Laimas skujiņa sargā manu dzīvību!
Lai Laimas slotiņa aizslauka prom raizes, bēdas un skumjas!
Lai godāta Dieviete Laima, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr lai ir!
Visa slava Laimai! Visa slava Dievietei Laimai!».
04.04.2024 12:32 |
 
Reitings 343
Reģ: 25.02.2024

Laima ir likteņa un prieka Dieviete. Baltu pagāniskajā ticībā viņa ir viena no vissvarīgākajām Dievietēm. Viņa dod cilvēkiem viņu likteni. Dievietei Laimai ir divas etnogrāfiskās zīmes: Laimas slotiņa un Laimas skujiņa. Mūsdienās Latvijā viņai ir veltītas dažas kulta vietas.
04.04.2024 12:34 |
 
Reitings 343
Reģ: 25.02.2024

Laima is Goddess of fate, Goddess of happiness. In Baltic Native Faith, she is one of most important Goddess. She gives people they destiny. Goddess Laima has two ethnographic signs: Laima’s broom and Laima’s herringbone. Nowadays she has some cult places in Latvia.
04.04.2024 12:36 |
 
Reitings 1029
Reģ: 03.11.2023
Atbalsts, te kaut ko nav jādara lietas labā?
04.04.2024 12:40 |
 
Reitings 343
Reģ: 25.02.2024
Džinga @ 04.04.2024 12:40
Atbalsts, te kaut ko nav jādara lietas labā?

Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 1. sadaļas «Tiesības un brīvības» 9. panta «Domu, pārliecības un ticības brīvība» 1. daļā ir teikts, ka ikvienam cilvēkam ir tiesības uz domu, pārliecības un ticības brīvību; šīs tiesības ietver arī brīvību mainīt savu reliģisko piederību vai ticību un nodoties savai reliģijai vai pārliecībai, kā vienatnē tā kopā ar citiem, publiski vai privāti, pielūdzot, izpildot reliģiskas vai rituālas ceremonijas, ievērojot paražas un sludinot mācību. Savukārt, Eiropas Cilvēktiesību Konvencijas 1. sadaļas «Tiesības un brīvības» 9. panta «Domu, pārliecības un ticības brīvība» 2. daļā ir teikts, ka brīvību nodoties savai ticībai vai pārliecībai var ierobežot tikai likumā paredzētajā kārtībā un tiktāl, cik tas ir nepieciešams demokrātiskā sabiedrībā, lai nodrošinātu sabiedrisko drošību, sabiedrisko kārtību, sabiedrības veselību vai tikumību, vai aizsargātu citu cilvēku tiesības un brīvības. Latvijas Republikas Satversmes 8. nodaļas «Cilvēka pamattiesības» 99. pantā ir teikts, ka ikvienam ir tiesības uz domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību. Baznīca ir atdalīta no valsts. Bet Latvijas Republikas Satversmes 8. nodaļas «Cilvēka pamattiesības» 100. pantā ir teikts, ka ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus. Cenzūra ir aizliegta.
04.04.2024 12:46 |
 
Reitings 1029
Reģ: 03.11.2023
Latvian pagan @ 04.04.2024 12:46

Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 1. sadaļas «Tiesības un brīvības» 9. panta «Domu, pārliecības un ticības brīvība» 1. daļā ir teikts, ka ikvienam cilvēkam ir tiesības uz domu, pārliecības un ticības brīvību; šīs tiesības ietver arī brīvību mainīt savu reliģisko piederību vai ticību un nodoties savai reliģijai vai pārliecībai, kā vienatnē tā kopā ar citiem, publiski vai privāti, pielūdzot, izpildot reliģiskas vai rituālas ceremonijas, ievērojot paražas un sludinot mācību. Savukārt, Eiropas Cilvēktiesību Konvencijas 1. sadaļas «Tiesības un brīvības» 9. panta «Domu, pārliecības un ticības brīvība» 2. daļā ir teikts, ka brīvību nodoties savai ticībai vai pārliecībai var ierobežot tikai likumā paredzētajā kārtībā un tiktāl, cik tas ir nepieciešams demokrātiskā sabiedrībā, lai nodrošinātu sabiedrisko drošību, sabiedrisko kārtību, sabiedrības veselību vai tikumību, vai aizsargātu citu cilvēku tiesības un brīvības. Latvijas Republikas Satversmes 8. nodaļas «Cilvēka pamattiesības» 99. pantā ir teikts, ka ikvienam ir tiesības uz domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību. Baznīca ir atdalīta no valsts. Bet Latvijas Republikas Satversmes 8. nodaļas «Cilvēka pamattiesības» 100. pantā ir teikts, ka ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus. Cenzūra ir aizliegta.

Ne jau privātā forumā
04.04.2024 14:22 |
 
Kārtot pēc: jaunākā, vecākā
 

Pievieno savu komentāru

Nepieciešams reģistrēties vai autorizēties, lai pievienotu atbildi!
   
vairāk  >

Aptauja

 
Vai forumā publiski vajadzētu rādīt arī negatīvos vērtējumus (īkšķis uz leju) komentāriem?
  • Jā, jāredz arī negatīvie vērtējumi
  • Nē, lai paliek redzams tikai pozitīvais vērtējums
  • Nezinu, nav viedokļa
  • Cits